Version May 8th 2024

Impressum

Todoinistria.hr | To Do in Istria
Destinacijska booking platforma Istre
Istria’s destination booking platform

Izdavač | Publisher
Istarska razvojna turistička agencija, IRTA d.o.o.
Istrian Tourism Development Agency, IRTA ltd.
direktorica/CEO Slavica Tobok Kandić

Pionirska 1a, 52440 Poreč, Hrvatska/Croatia
T: +385 (0) 52 858 420
M: +385 (0) 95 28 58 420
E: info@todoinistria.hr
W: www.todoinistria.com

Uredništvo | Editors
Ilina Gjorgjievska, glavna urednica | lead editor
Nevenka Lorencin
, urednica portala | executive editor
Mia Arsić
, urednica portala | executive editor

Fotografije | Photo credits
Turistička zajednica Općine Barban
Turistička zajednica Općine Brtonigla / Vlasništvo: Coloursofistria
Turistička zajednica Općine Fažana / Vlasništvo, autori: Diego Martinčić, Damir Bošnjak, Zoran Burazerović; Loris Zupanc, arhiva TZO Fažana
Turistička zajednica Općine Ližnjan / Vlasništvo: Side hustle media
Turistička zajednica Općine Motovun
Turistička zajednica Grada Novigrada
Turistička zajednica Grada Poreča / Vlasništvo: Turistička zajednica Grada Poreča
Turistička zajednica Grada Rovinja
Turistička zajednica središnje Istre / Vlasništvo, autori: Turistička zajednica središnje Istre, Julien Duval
Turistička zajednica Općine Svetvinčenat / Vlasništvo, autori: Saša Halembek, Danijel Bartolić, Neven Gerenčir
Turistička zajednica Općine Vrsar
Turistička zajednica Grada Pule / Vlasništvo, autori: Danijel Bartolić
Turistička zajednica Grada Labina
Turistička zajednica Općine Funtana / Vlasništvo, autori: Antonio Paljuh, Goran Mladenović, Igor Zirojević
Turistička zajednica Općine Sveta Nedelja
Turistička zajednica Grada Vodnjana / Vlasništvo, autori: Zoltan Nagy, Loris Zupanc, Ana Lorencin, Danilo Dragosavac

Održavanje i programiranje
Powered by: Markething d.o.o.

Main Menu